Archive

Lipiec 2014

Browsing

Kompensowanie wg MSR

Czy wolno kompensować aktywa i pasywa, albo przychody i koszty ?

MSR co do zasady nie zezwalają na kompensowanie, ponieważ osłabia ono zdolność rozumienia sprawozdań finansowych. Kompensowanie jest dozwolone, tylko gdy regulacje MSR to wyraźnie dopuszczają albo gdy kompensowanie jest przez nie wymagane, a ma to miejsce wtedy, gdy odzwierciedla istotę transakcji.