Archive

Wrzesień 2015

Browsing

Kompensowanie aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego

Podstawową zasadą wynikającą z MSR jest zakaz kompensowania aktywów i zobowiązań, czy przychodów z kosztami. MSR co do zasady nie zezwalają na kompensowanie, ponieważ osłabia ono zdolność rozumienia sprawozdań finansowych. Kompensowanie jest dozwolone, tylko gdy regulacje MSR to wyraźnie dopuszczają albo gdy kompensowanie jest przez nie wymagane, a ma to miejsce wtedy, gdy odzwierciedla istotę transakcji.

Kompensowanie aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego jest odstępstwem od zasady ogólnej, gdyż jest ono obowiązkowe z wyjątkiem określonych przypadków.