Author

administrator

Browsing

Test obejmuje przepisy ogólne Ustawy o rachunkowości (UoR). Składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru.
Zagadnienia objęte testem to w szczególności: jednostki stosujące UoR, definicje ustawowe, kierownik jednostki i organy zatwierdzające. Test uwzględnia wszystkie zmiany ustawy wg stanu na 2017 r.

Należy wybrać jedną właściwą odpowiedź spośród trzech podanych.

Jest to test jednokrotnego wyboru zawierający 15 pytań. Dotyczy zasad stosowania MSR/MSSF określonych w ustawie o rachunkowości.

 

Loading…