Często zdarza się, że poszukujemy w internecie wzorów sprawozdań finansowych wysokiej jakości. Jak dotrzeć do takich sprawozdań? Jak powszechnie wiadomo, najwyższe standardy raportowania muszą spełniać spółki notowane na GPW. Poszukiwanie sprawozdań finansowych na stronach poszczególnych spółek giełdowych jest niepraktyczne, jeśli zamierzamy dokonać przeglądu wielu sprawozdań. Warto skorzystać z serwisu tsg.com.pl (trudno go znaleźć w wyszukiwarce, dlatego warto zapamiętać ten adres).

Write A Comment