Test obejmuje przepisy ogólne Ustawy o rachunkowości (UoR). Składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru.
Zagadnienia objęte testem to w szczególności: jednostki stosujące UoR, definicje ustawowe, kierownik jednostki i organy zatwierdzające. Test uwzględnia wszystkie zmiany ustawy wg stanu na 2017 r.

Należy wybrać jedną właściwą odpowiedź spośród trzech podanych.

Write A Comment