Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT podatnicy zobowiązani byli do potrącania podatku u źródła w wysokości 10% od biletów lotniczych zakupionych od obcych przewoźników.

Od 12.08.2017 r. nie ma już takiego obowiązku. Nowelizacja ustawy o CIT/PIT zniosła ten obowiązek z mocą od jej wejścia w życie. Wyłączenie obowiązku poboru podatku u źródła dotyczy tylko przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera. Czyli np. wynajem czarteru ciągle podlega podatkowi u źródła.

Do 12.08.2017 r. przepisy te należało stosować z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, co przy posiadaniu certyfikatu rezydencji w większości przypadków zwalniało od obowiązku potrącania podatku. Uzyskiwanie oryginału certyfikatu rezydencji było jednak niezmiernie uciążliwe, a potrącenie podatku z ceny biletu w praktyce niemożliwe. Z czasem wykształciła się praktyka, aby bilety kupować u pośredników, co zgodnie z stanowiskiem organów skarbowych zwalniało z podatku.

Kolejna sprawa to, że przepisy art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT obowiązywały od bardzo długiego już czasu, a podatek od zakupu biletów jako gorący temat pojawił się dopiero kilka lat temu.

Write A Comment